Origami quần short

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami quần short :

Origami quần short

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu