Origami trang phục thể thao

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami trang phục thể thao :

Origami trang phục thể thao , giai đoạn 1

Origami trang phục thể thao , giai đoạn 2

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu