Origami của hình nón kem

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hình nón kem :

Origami của hình nón kem

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu