Origami của màu da cam

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của màu da cam :

Origami của màu da cam

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu