Origami dưa hấu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của dưa hấu :

Origami dưa hấu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu