Origami kẹo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami kẹo :

Origami kẹo

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu