Радикалите на китайски символи на урок 1

Тази страница представя радикалите на китайски символи на урок 1:

три радикали : мъж , покрив и малък

два радикала : мъж и пепелянка

три радикали : 丿 линия по левия фланг, вариант на ръка () и с алебарда ( копие с меч , вместо на върха )

два радикала : ляво стъпка и фонетичен елемент gen : Герои формира с този радикални цели в en.

два радикала : жени и деца

два радикала : устата и кон

три радикали : уста труп и лъжица

два радикала : кутия и син

един радикален и трите основни линии ( две хоризонтали и един вертикален ): кутия

се състои от четири основни линия ( хоризонтална, вертикална , надолу наляво, надолу вдясно). обаче не е в списъка на 214- радикали. Въпреки, че това е основен графичен елемент.Именно поради тази причина, че някои учители говорят на графичен елемент вместо на радикалния.

Тук са радикалите на този урок:
мъж
малък
пепелянка
ръка
алебарда
ляво стъпка
фонетичен елемент поколение
жена
дете
уста
кон
труп
лъжица
кутия
син

← Предишна страница - Обобщение - Следваща страница →