Основа на оригами

Оригами често има бази на общи сгъвките. Определен брой диаграми започва база пряко. Поради това е необходимо да ги знаят.

Предварителният основа . Както името му това показва , предварителното основа действа като основа на други бази на оригами. Той съчетава две гънки планини , извършени по протежение на диагоналите на квадрата, за да долина две гънки , извършени по протежение на медианите на площада.

Предварителен база

В основата на бомба на вода . Това е обратното на предварителна основа :
База за бомбата до вода

В основата на хвърчилото :
База за хвърчилото

В основата на риба :
База за риба в 3D Base риба в 3D

В основата на птицата :
Основа на птицата

В основата на жабата започва от предварителния основа :
Основа на жабата

В основата на производството:
Основа на делото

В основата на диаманта :
Основа на диаманта

В основата на мелницата :
Основи на вятърната мелница