Origami z kobylka

Zde jsou různé etapy , aby bylo dosaženo origami kobylku :

Origami z kobylka

Toto origami navrhl(a) Fumiaki Shingu