Κινέζοι Γράφοντας πλέγματα Γεννήτριες

Εδώ είναι μια πλέγματα γραπτώς γεννήτρια A4 για να κάνουν τις όμορφες κινεζικούς χαρακτήρες με ένα στυλό ή πένα.

Είσοδος κινέζικο χαρακτήρες που θέλετε στο φύλλο σας γραπτώς ( προειδοποίηση , μία ανά κουτί ) :
; ; ; ; ;

Επιλέξτε ένα πλέγμα φόντο :

Επιλέξτε το καλλιγραφικό στυλ :


Δεύτερη γραμμή :