Κινέζικα Μάθημα 2 : Σύνθεση του λεξιλογίου

老师 lǎoshī : Καθηγητής, δάσκαλος

同学 tóngxué : Φοιτητής , συμμαθητής

men : Ο πληθυντικός

我们 wǒmen εμείς

你们 nǐmen : σας

他们 tāmen : αυτοί

: Επίσης , πολύ

qǐng : Να καλέσει , παρακαλώ

zuò : κατσε κατω

不客气 bú kèqi : Παρακαλώ

对不起 duìbùqǐ συγνώμη

没关系 méi guānxi δεν είναι τίποτα , δεν έχει σημασία

← Προηγούμενη σελίδα - περίληψη - Επόμενη Σελίδα →