μαθήματα κινεζικής. Μάθημα 2 : ποινές

老师好!Lǎoshī hǎo ! Γεια Καθηγητής !

同学们好!Tóngxué men hǎo ! Γεια σας ( φοιτητές ) !

你们好吗?Nǐmen hǎo ma ? Είσαι καλά ?

我们很好,谢谢,你呢?Wǒmen hěn hǎo,xièxie, nǐ ne ? Είμαστε μια χαρά , σας ευχαριστώ , και σας ?

我也很好,谢谢。Wǒ yě hěn hǎo, xièxie. Είμαι ( πολύ ) πάρα πολύ ωραία , ευχαριστώ.

请坐。Qǐng zuò. Καθιστε ΠΑΡΑΚΑΛΩ.

谢谢。Xèxie. Ευχαριστώ.

不客气。Búkèqi. Παρακαλώ.

再见。Zàijiàn. αντίο.

对不起!Duìbùqǐ ! Συγνώμη !

没关系!Méiguānxi ! Δεν είναι τίποτα !

他很客气。Tā hěn kèqi. Είναι ( πολύ ) γυαλισμένο.

我谢谢他。Wǒ xièxie tā. Τον ευχαριστώ.

← Προηγούμενη σελίδα - περίληψη - Επόμενη Σελίδα →