technicals cunfa

Kovan linjan rock

Zhedai cun

Maalaus : tekninen zhedaicun

Fupie cun

Maalaus : tekninen fupiecun

Shuilinqiangtou cun

Maalaus : tekninen shuilinqiangtoucun

Douban cun

Maalaus : tekninen doubancun

Dingtou cun

Maalaus : tekninen dingtoucun