Tehnička cunfa

Mekana linija za stijene

Pima cun

Kineski slika : Tehnička pimacun

Jiesuo cun

Kineski slika : Tehnička jiesuocun

Niumao cun

Kineski slika : Tehnička niumaocun

Juanyun cun

Kineski slika : Tehnička juanyuncun