Drveće u kineskom slikarstvu

deblo

Kineski slika :prtljažnik

grane drveća

Kineski slika : grane drveća

Tree lišće

Kineski slika : lišću drveća

Skupi stavke

Kineski slika : stabla