אוריגמי של אובייקטים

הנה אוריגמי של אובייקטים. לחץ על תמונה כדי להגיע לתיאור שלfoldings שלאוריגמי ( התרשים).

אוריגמי של תיבת חתול, תמונה של תפריט אוריגמי של כלב תיבה , תמונה של תפריט אוריגמי של לב, תמונה של תפריט אוריגמי של מנוף לב, תמונה של תפריט אוריגמילראש כלב התיבה , תמונה של תפריט אוריגמילקערה, תמונה של תפריט אוריגמי קערת פרחים, תמונה של תפריט אוריגמי של מאוורר, תמונה של תפריט אוריגמי של סל, תמונה של תפריט אוריגמי של בגדים בכיס, תמונה של תפריט אוריגמי סירה מיכל , תמונה של תפריט אוריגמי של רכבת , תמונה של תפריט