אוריגמי של נמר

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של נמר :

אוריגמי של נמר

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu