אוריגמי של עורב

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עורב :

אוריגמי של עורב

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu