אוריגמי של קיפוד

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של קיפוד :

אוריגמי של קיפוד 1אוריגמי של קיפוד 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu