אוריגמי פרחים של דובדבן

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי פרחים של דובדבן :

אוריגמי של דובדבן, שלב 1

אוריגמי של דובדבן, לשלב 2

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu