עציםבציור נוף הסיני

גזע עץ

ציור סיני :תא המטען

ענפי עץ

ציור סיני : ענפי עץ

עלים עץ

ציור סיני : עלים עץ

לאסוף פריטים

ציור סיני :העצים