מודל של קליגרפיה סינית

הזן מילה או צירוף מיליםבאותיות סיניות :
אתה רוצה למצואמילה סינית מאנגלית ? עבור לנו מילון סיני לאחר מכן לחץ על התמונה Realiseקליגרפיה של מילה זו לפני המילה הסינית. התווים סיניים יהיו באופן אוטומטי לשלוחבגנרטור זה של מודל קליגרפיה סיני.

בחר את גודל מודל קליגרפיה הסיני :

בחר את הסגנון של מודל קליגרפיה סיני :בחר את הכיוון של התווים :