אוריגמי של עכבר

הנההשלבים השונים כדי להשיגאוריגמי של עכבר :

אוריגמי של עכבר

אוריגמי זה עוצב על ידי Fumiaki Shingu