Sky og vann med linje i kinesisk maleri

Sky og vann

Kinesisk maleri : sky og vann

Cascade

Kinesisk maleri : kaskader