Cloud og vann ved hjelp av vakuum i kinesisk maleri

Sky og vann

Kinesisk maleri : sky og vann

Cascade

Kinesisk maleri : kaskader