Kinesiskkurs , leksjon 1: dialog

Her er en dialog av den første kinesiskkurs. Det inkluderer standard fraser. Så du må lære det utenat. Trene første til å gjenta det muntlig og deretter oversette det fra kinesisk til engelsk , deretter fra tegn til pinyin og til slutt oversette det fra engelsk til kinesisk ( tegn og pinyin ).

Opptak av dialogen :

Dialogen i tegn:
你好。
你好吗?
我很好,谢谢,你呢?
我不好。
再见。

Dialogen i pinyin :
Nǐ hǎo.
Nǐ hǎo ma ?
Wǒ hěn hǎo, xièxie, nǐ ne ?
Wǒ bù hǎo.
Zàijiàn.

Oversettelsen av dialogen :
Hallo.
Har du det bra ?
Jeg har det bra takk, og du ?
Jeg er ikke i form.
Ha det.

← Forrige side - Sammendrag - Neste side →