Origami av flyet Hawkeye

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av Flyet hawkeye:

Origami av flyet Hawkeye