Origami av glider: modell 1

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av glider, Modell 2:

Origami av glider: modell 2