Origami av delta planet

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av deltaet fly:

Origami av delta planet