Origami av shuttle

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av shuttle:

Origami av shuttle