Origami av mill konvolutt

Her er de forskjellige stadier for å oppnå en origami av mill konvolutt:

Origami av mill konvolutt