Kraty stosowane w chińskiej kaligrafii

Oto różne modele stosowane w chińskiej sieci kaligrafii :

Siatka dziewięć pałaców , z dziewięciu kwadratów :

Siatka dziewięć pałaców

Siatka pałacu Hui , składający się z prostokąta w kwadrat , przywołujące postać chińskiego znaku Hui. Pionowe krawędzie prostokąta wewnątrz jest równe 0.76 razy z placu na zewnątrz. Krawędź poziomej jest równa 0..47 razy z placu. Jest to bardzo dobry model, który umożliwia kompleksowe spojrzenie na charakter. Zaobserwowano, że znaki odszukane przez studentów, którzy korzystali z tego modelu bardzo dobrze wyważone.

Siatka pałacu Hui

Siatka charakteru ryżu , który, jak sama nazwa wskazuje, jest reprezentujący chiński znak dla ryżu. To byłonajczęściej używane.

Siatka charakteru ryżu

Siatka charakteru pola , które , jak można się spodziewać , jestchiński znak na polu ryżu. To jest bardzo odpowiedni do pisania znaków piórem , ołówkiem , i tak dalej.

Siatka charakteru pola

Wybór modelu sieci do nauki chińskiej kaligrafii musi być prowadzony przez Twoją na uczuciach.