Podstawa origami

Origami często ma podstaw wspólnych zagięciami. Pewna liczba schematów zaczyna podstawę bezpośrednio. Konieczne jest więc , aby ich poznać.

Podstawą wstępnego . Jak sama nazwa wskazuje, to wstępna podstawy działa jako podstawa do innych baz origami. Łączy on w sobie dwie zakładki góry wykonywane wzdłuż przekątnych kwadratu na dwie zakładki wykonane wzdłuż doliny median placu.

Podstawa Walki

Podstawa bomby wody . Jest toodwrotność do wstępnego kryteriów:
Podstawa bomby do wody

Podstawa latawca :
Podstawa latawca

Podstawa ryb :
Podstawa ryb w 3D Baza w 3D ryba

Podstawa ptaka :
Podstawa ptaka

Podstawą żaba rozpoczyna się od wstępnego podstawie :
Podstawa żaby

Podstawą postępowania:
Podstawą postępowania

Podstawa diamentu :
Podstawa diamentu

Podstawą wiatraka :
Podstawa wiatraka