Origami z szybowca: Model 1

Oto poszczególne etapy do osiągnięcia z origami szybowiec, Model 2:

Origami z szybowca: 2 Model