Chinese Writing pletivom generátory

Tu je generátor písanie rošty A4 , aby sa krásne čínske znaky s guličkovým perom alebo plniace pero.

Vstupné čínske znaky , ktoré chcete vo svojom písaní listu ( varovanie, jeden na krabici ) :
; ; ; ; ;

Vyberte si pozadie mriežky :

Vyberte kaligrafické štýl :


Druhý riadok :