Origami z hrozna

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z hrozna :

Origami z hrozna

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu