Origami zmrzliny

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami zmrzliny :

Origami zmrzliny

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu