Origami Prunus

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami Prunus :

Schéma origami Prunus , 1. etapa

Schéma origami Prunus , 2. etapa

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu