Origami kaktus

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami kaktusu :

Origami kaktus

Tento origami je navrhnutý tak, Fumiaki Shingu