Origami z hyacintu

Tu sú rôzne etapy , aby bolo dosiahnuté origami z hyacintu :

Origami z hyacint , fáza 1

Origami z hyacint , etapy 2