Origami "ja milujem U"

Tu je origami z písmen anglickej Milujem ťa. Kliknite na obrázok pre jeho dosiahnutie opis foldings z origami ( diagram ).

Origami listu som Origami na písmeno L Origami písmena O Origami písmena V Origami písmena E Origami písmena U