Origami námestí lietadlo

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z námestí lietadlo:

Origami námestí lietadlo