Origami vetrone: model 1

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z klzák, Model 2:

Origami vetrone: model 2