Origami z roviny Gomez

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Lietadlo gomez:

Origami z roviny Gomez