Origami z roviny ihly

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Lietadlo ihla:

Tento origami bol navrhnutý Nick Robinson.

Origami z roviny ihly