Origami z roviny nicky

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Lietadlo nicky:

Origami z roviny nicky