Origami zverokruhu: Býk, model 3

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z že taurus, Model 3:

Origami zverokruhu: Býk, model 3