Origami zverokruhu: Panna, model 1

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Panna, Model 1:

Origami zverokruhu: Panna, model 1