Origami zverokruhu: Panna, model 2

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z Panna, Model 2:

Origami zverokruhu: Panna, model 2

Origami zverokruhu: Panna, model 2

Origami zverokruhu: Panna, model 2