Origami zverokruhu: Býk, model 1

Tu sú rôzne etapy, aby bolo dosiahnuté origami z že taurus, Model 1:

Origami zverokruhu: Býk, model 1